ชื่อ - นามสกุล :นายมนตรี โชชนา
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สภา อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม :