เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด สร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

22
21
20
16
12
11
10
5

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page