กล่องข้อความถามตอบ

ส่งคำถาม คำถามของท่านจะถูกคัดกรองและตอบ

# # Questions Click to Order
1 สามารถติดต่อ อบต. ได้ทางไหนบ้างค่ะ
2 วิสัยทัศน์ ของ อบต. คืออะไรค่ะ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เร่งรุดพัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมก้าวหน้า มุ่งมั่นพัฒนาสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี