ผู้บริหาร

นางอัจฉราณี  พูลสง่า

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส

เบอร์โทรศัพท์ 0910588965

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page