องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส

ที่อยู่ 225  ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร  47120  

โทร.042791593 โทรสาร.042-792012 

e-mail : [email protected]

website : owanonniwat.go.th

แผนที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส (คลิกที่นี่!!!))