วิสัยทัศน์ตำบลวานรนิวาส

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เร่งรุดพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมก้าวหน้า
มุ่งมั่นพัฒนาสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page