ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT )

https://itas.nacc.go.th/go/eit/t6n7np

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT )

 https://itas.nacc.go.th/go/iit/t6n7np

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page