ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page